Przepiękne pudełka z naszego wyjątkowego floku produkuje firma  M-BOX Opakowania z Bojanic.